Help Your Community

 Oromo Day of Pennsylvania 2015

Ibsa ejjennoo Hawaasni oromoo pensilvaaniyaa dhimma master plaanii Finfinnee irratti baase

Hawaasni Oromoo Pensilvaniyaa yaa’ii keenya idilee lammaffaa kan bara 2015 Sadaasa 28, 2015 tiif magaala Lancaster, Pennsylvania tti yemmu walgeenyetti dhimma master plaanii Finfinnee irratti marii bal’aa taasisnee jirra. Marii kana irratti Oromoonni steetota ollaa kanneen akka New Jersey, Delaware, Maryland fi New York irraa dhufan irratti hirmaataniiru. Keessummaa kabajaa ta’anii kan affeeraman miseensa boordii OMN fi Presidentii OSA si’anaa kan ta’an Obbo Heenok Gabbisaa marii kanaratti argamuudhaan qabxiilee jajjaboo master plaaniin kun of keessati qabu, rakkoolee inni Ormoo irraan gahu akkasumas gaheen Oromoo kan biyya keessaf alaa maal ta’uu akka qabu waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru. Haaluma Kanaan ibsa ejjennoo qabxii ja’a qabu baasuudhaan marii kana xumuraniiru. Isaanis:-         

1.Hawaasni Oromoo Pensilvaaniyaa fi naanoo isaa jiraannu maqaa master plaanii qindaahaa jedhuutiin saamicha lafaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiruufi raawwatamuuf adeemu jabeessinee ni balaalefanna.      

2. Maaster plaaniin jedhame kun akka akeekametti yoo hojii irra oole Oromoota naannoo sana jiraatan qe’eef qabeenya isaaniirraa buqqisuu irra darbee adaa, seenaa, duudhaafi eenyummaa saba Oromoo handhuura Oromiyaa irraa kan buqqisaa adeemu ta’uu waan hubannee hawaasni Oromoo adunyaa mara irra jiru dhimmi kana yaada tokkoon akka dura dhaabbatu gaafanna.        

3. Nuyi Oromoonni Pensilvaaniyaafi naannoo ishee jirannu dhimmi kana mormuu duwwaa otuu hin taane gara fuula duraatti akkaataa barbaachisetti yaadaa fi qabeenya keenya Oromoota naannoo biraa waliin qindeessuudhaan tattaafiilee master plaaniin kun akka hojiirra hin oolle taasifaman hundaa deeggaruudhaaf yaada tokkoon walii galleerra.

4. Yeroo waa’een Maaster plaanii kanaa as bahee eegalee ilmaan Oromoo dhimma kana mormuudhaan haga wareegama lubbuutti kafalaniif ammas kafalaa jiraniif kabajaan ol aanaa isaaniif qabnu ibsaa, kanneen yakka ajjeechaafi daraaraa kana ilmaan Oromoo irratti raawwataniif raawwachaa jiran seeratti fiduudhaaf tattaaffii taasifamu hundumaa ni deeggarra.               

5. Dhaabbileen deeggartoota misoomaa addunyaa gara garaa kanneen akka World Bank fi kkf proojectii duguuggaa sanyii irraa gadi hin taane kana maallaqaan deeggaruu irraa akka of qusatan ni gaafanna.        

6. Dhuma irratti bulchiinsi magaalaa Finfinnees ta’e mootummaan federaalaa itiyoophiyaa feedhii uummata Oromoo cinaatti dhiisanii maasterplaanii kana hojii irra oolchuuf aggaamuun  akkasumas yeroo ammaa barattoota Oromoo dhimmi kana mormuun karaa nagaa sagalee isaanii dhageessisuuf bahan hidhuu, dararuufi ajjeesuun tuffii uummata Oromoof qaban daraan kan ifa baasu ta’uu hubatanii dhimma kana irraa hatattamaan akka of qusatan ni gaafanna.  

Keessummaa kabajaa ka biraa ta’anii kan afeeraman Professor Asmerom Legesse qorataan dhimmi Gadaa Oromoo yaa’ii kana irratti argamanii waa’ee sirna gadaa Oromoo booranaa akkasumas walitti hidhata Mootummaa durii Meroyee (Meroe kingdom of the Kushite’s) fi uummata Ormoo gidduu jiru kan dhiyeenya kana qorannaadhaan argatan dhiyeessaniiru.


Yaa’iin Haawaasa Oromoo Pensilvaniyaa fi naannoo ishees kan lammafaa kan bara 2015 haala ho’aa akkanaa fi milkiidhaan xumurameera.

                Oromo Day of Pennsylvania 2015

Philadelphia, Pennsylvania. May 24, 2015


The 1st Annual Pennsylvania Oromo Day Community celebration was held yesterday, May 23rd 2015 at Fairmount Park in Philadelphia, Pennsylvania.

Oromos and their families form across Pennsylvania and neighboring states wearing colorful Oromo cultural clothing attended the celebration.

 The event started with a soccer match where a team from Philadelphia played against a team from Lancaster. The visiting team from Lancaster winning the contest 3-0.

After the soccer match was concluded, lunch was served by the event organizers and volunteers and the second part of the event started with a moment of silence to commemorate the perished lives of many young Oromos and their neighbors in South Africa’s xenophobia, the brutal beheading of our immigrants by ISIS in Libya and the drowning of hundreds of migrants from capsize boats in the meditation sea.  The event continued with Oromo traditional blessings by two elders followed by entertainment from Oromo children with their cultural clothing, presenting a beautifully choreographed Oromo dances to a great admiration of the crowd.

The current chairperson of the Oromo Community of Pennsylvania, Mr. Mitiku Tolassa opened the event with a welcome message and a short speech about the organizations’ current status and its strategic directions to be an effective part of Oromos in the state and beyond. He also stressed the need for everyone’s effort to strengthen the community organization.

A delegation led by Dr. Desta Yabassa, the president of Oromo Community Organization of DMV (DC, Maryland, Virginia) attended the event and Dr. Desta shared the rich experience of Oromo community organizations of the DMV area and discussed the rewards and challenges of such organizations. Representatives from national and regional Oromo organizations for youth and woman also attended the event and spoke to the gathering about the importance of community organizations. The speakers stressed the need for a greater role of woman and the youth in strengthening local communities that could do great things not only to their communities but all Oromos at large.

The community organizers recognized an outstanding community member, Dr. Haile Hirpa for his relentless commitment and awarded him with Commitment Award.

The event was successfully completed on scheduled after a new membership registrations were held.

Ibsa ejjennoo Hawaasni oromoo pensilvaaniyaa dhimma master plaanii Finfinnee irratti baase

Hawaasni Oromoo Pensilvaniyaa yaa’ii keenya idilee lammaffaa kan bara 2015 Sadaasa 28, 2015 tiif magaala Lancaster, Pennsylvania tti yemmu walgeenyetti dhimma master plaanii Finfinnee irratti marii bal’aa taasisnee jirra. Marii kana irratti Oromoonni steetota ollaa kanneen akka New Jersey, Delaware, Maryland fi New York irraa dhufan irratti hirmaataniiru. Keessummaa kabajaa ta’anii kan affeeraman miseensa boordii OMN fi Presidentii OSA si’anaa kan ta’an Obbo Heenok Gabbisaa marii kanaratti argamuudhaan qabxiilee jajjaboo master plaaniin kun of keessati qabu, rakkoolee inni Ormoo irraan gahu akkasumas gaheen Oromoo kan biyya keessaf alaa maal ta’uu akka qabu waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru. Haaluma Kanaan ibsa ejjennoo qabxii ja’a qabu baasuudhaan marii kana xumuraniiru. Isaanis:-         

Hawaasni Oromoo Pensilvaaniyaa fi naanoo isaa jiraannu maqaa master plaanii qindaahaa jedhuutiin saamicha lafaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiruufi raawwatamuuf adeemu jabeessinee ni balaalefanna.      
1. Maaster plaaniin jedhame kun akka akeekametti...
...continue reading

Membership Fee Payment for 2020

Copyright © 2018 The Oromo Community Organization Of Pennsylvania.

 Oromo Day of Pennsylvania 2016

Dhaabbata Hawaasa Oromoo Peensilvaaniyaa

Membership Fee Payment for 2020
Oromo Community Organization of Pennsylvania